Tilgang til data

Data lagt til AnaRank er åpent tilgjengelig under en Creative Commons CC BY-NC 4.0 lisens les mer her.

Data dump

En dump av all data kan lastes ned her.

Data for enkeltverdier

Du kan finne en link til alle meninger for en verdi under "mer" tabben for verdien. For eksempel for Oslo børs hovedindeks finner du meningene under "Meninger som json" her.